ธุรกิจเติมเงินมือถือ เพิ่มช่องทางหารายได้ รับผลกำไรมากกว่าเดิม

สายตรงสอบถาม : 02-9786899 , 02-9786647 , 02-9786657


มือถืออัพเดท
Update : 15/10/2013
สมาชิก : 833xx คน
ACTIVE : 55xx คน

ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่ง : Graphic Designer / Web Designer

คุณสมบัติ
1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี ด้านนิเทศศิลป์, คอมพิวเตอร์กราฟฟิค หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. ประสบการณ์การทำงาน หรือการออกแบบ อย่างน้อย 1 ปี
4. มีความคิดริเริมสร้างสรรค์ สนใจเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพ และสามารถทำงานเป็นทีมได้
5. สามารถทำงานได้เรียบร้อยภายใต้เวลาที่จำกัดได้
6. มีความสนใจ และสามารถทำงาน และใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ดี
7. มีความสามารถในการใช้งานโปรแกรมด้านการออกแบบกราฟฟิค ได้ดี
8. ต้องแนบผลงานที่ผ่านมา จะพิจารณาเป็นพิเศษ
9. เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
10. ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 - 18.00 น.

รายละเอียดงาน
1. ดูแลและออกแบบสื่อโฆษณาสินค้าของบริษัท
2. ดูแลและออกแบบสื่อด้านเว็บไซต์
3. ด้านอื่นๆ ตามความสามารถ
4. ต้องแนบผลงานที่ผ่านมา ประกอบการพิจารณา

หมายเหตุ
1. วันที่เข้ามาสัมภาษณ์งาน ให้นำผลงานมาด้วยเพื่อประกอบการพิจารณา
2. ท่านที่สนใจสามารถแนบผลงานส่งมาที่ hr@advws.com เพื่อพิจารณาก่อนเรียกเข้ามาสัมภาษณ์งานได้ค่ะ

ตำแหน่ง : Call Center

คุณสมบัติ
1. เพศหญิง อายุ 23 ขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีทักษะ และ ประสบการณ์ใช้คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ท โปรแกรม Microsoft office โดยเฉพาะ word และ Excel
4. มีทักษะ และประสบการณ์ด้านการดูแลลูกค้า รับโทรศัพท์ลูกค้า และแก้ไขปัญหาให้ ลูกค้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา
6. สามารถจัดการ และลำดับการทำงานหลายๆงาน ที่ต้องทำในเวลาเดียวกัน และทำงาน เป็นทีมได้
7. สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน รักการเรียนรู้
8. มีใจรักงานด้านการบริการ
9. สามารถทำงานล่วงเวลาได้

รายละเอียดงาน
1. รับโทรศัพท์ และประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า
2. รวบรวมปัญหาเพื่อปรับปรุงการให้บริการแก่ลูกค้า โดยร่วมกับทีมงานและผู้บริหาร
3. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

ตำแหน่ง : PHP Programmer

Responsibilities
1. Develop web application in PHP, Java Script, HTML5, AJAX, JQuery
2. Program Software agreed to requirement and specification
3. Maintenance of existing systems and fix application issues
4. Strong communication and technical skill

Qualifications
1. Bachelor's Degree or higher in Computer Science/ Engineering/ Information Technology or related fields.
2. At least 2 years working experience in PHP, Java Script, HTML, CSS, OOP, AJAX, MySQL, jQuery program design
3. Having experience in PHP frameworks
4. Knowledge in PHP5, XML, AJAX, JOOMLA
5. Experienced in HTML, JavaScript (JQuery), CSS2.1 (CSS3 is a plus)
6. Should be good at MySQL
7. Fast and enthusiastic learner
8. Self-motivated, good interpersonal, good team spirit and responsible.
9. Punctual and Self – Discipline
10. Willing to work hard, over time and able to work under pressure

ตำแหน่ง : IT Project Manager

Responsibilities
1. บริหารงานการพัฒนาระบบสำหรับโครงการทั้งภายใน และภายนอก ในหลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะการพัฒนาบน OPENSOURCE และ Multi-Platform ตั้งแต่การออกแบบ/พัฒนา/ทดสอบ/ติดตั้ง/การดำเนินใช้งานOperation/ความปลอดภัย/การประเมินผลและแก้ไข
2. บริหารควบคุมการพัฒนาทีม IT ด้านต่างๆ ให้สามารถทำงานได้สำเร็จและแก้ไขปัญหาได้
3. สื่อสารกับผู้ใช้งานในการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ และปรับปรุง พัฒนาให้ตรงตามขอบเขต (Requirement Scope) ระยะเวลา (TIMELINE), ทรัพยากร (Resource) และการใช้งบประมาณ
4. สามารถวางแผนงานและการใช้ทรัพยากรได้
5. สามารถบริหารติดตามโครงงานที่ได้มีการกำหนดแผนงานและงบประมาณ
6. บริหารจัดการโครงการพัฒนาโดยใช้มาตรฐานต่างๆ เช่น SDLC/WATER FALL/AGILE
7. บริหารจัดการในการกระตุ้น, แนะนำ, ลงมือพัฒนา และการประเมินทีมงานได้

Qualifications
1. ปริญญาตรี หรือ สูงกว่า ทางด้าน Computer Science/ Engineering/ MIS หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง.
2. อายุ 28-35 ปี
3. ประสบการณ์ทางด้านการบริหาร IT project management อย่างน้อย 3 ปี และควบคุมทีมมาแล้วตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป
4. Programming : PHP, XML, AJAX, JOOMLA, HTML, JavaScript (JQuery), CSS2.1 (CSS3 is a plus)
5. Database : MySQL • Network : TCP/IP (LAN/WAN), Switches and Firewalls • Server architecture and operating systems : Windows and Linux , Hosting, Virtual Servers , Server Load balance, Data Center, DR Site etc..
6. มีความรู้ในการสื่อสาร อ่าน/เขียนภาษาอังกฤษได้ดี
7. สามารถวิเคราะห์แก้ไขปัญหาได้ดี

สมัครงาน
วิธีการสมัครงาน

สนใจสอบถามรายละเอียดด้วยตัวเอง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล คุณภคมน คงทรัพย์
เบอร์โทร 087-3516695

ส่งประวัติย่อ (Resume) มาที่ hr@advws.com

บริษัทแอดวานซ์ เว็บ เซอร์วิส จำกัด
เลขที่ 12/5 ซอยรามคำแหง 166 แยก 4 ถนนรามคำแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510


02-978-6899

Tel: 02-9786899, 02-9786647, 02-9786657 FAX: 02-9786891 E-mail: info@siamtopup.com
© 2013 Siamtopup , Allrights Reserved. :: Advance Web Service Co., Ltd.